Kiinteistöjen kulutustiedon avoin lukemisrajapinta internetissä

BAFFin rooli on toimia keskustelun herättäjänä ja katalysaattorina keräämällä ajatuksia ja ideoita toimijakunnan keskuudesta. Tälle sivulle kirjatut ideat ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä kunkin omissa hankkeissa.

Keskustelutilaisuus 28.11.2007

linkki tilaisuuden sivulle

Baff järjesti teemasta keskustelutilaisuuden 28.11.2007. Alustukset olivat erinomaisia ja keskustelu kiitettävän vilkasta. Keskustelutilaisuuden ohjelma, aineistot ja johtopäätökset löytyvät sivulta Keskustelutilaisuus2007.


Kommentoi

Toivomme, että annat kommentteja tämän sivun kenitysteemasta. Voit lähettää kommentit osoitteeseen <juhani.ot.hyvarinen@saunalahti.fi>. Voit myös kirjoittaa kommenttisi kommenttisivulle, jolloin ne ovat heti kaikkien luettavissa tämän sivun lopussa. Kommenttisivua pääsee editoimaan oikeassa laidassa olevasta "Sivu"-valikosta. Esimerkiksi valikkokohta Muokkaa (GUI) tuo esiin suhteellisen helppokäyttöisen yksinkertaisen editorin.

Taustaa

Baffin seminaarissa keväällä 2007 käynnistyi keskustelu kiinteistöjen kulutustietojen lukemisesta. Keskustelun perusteella näyttää siltä, että kulutustietojen käytettävyys ei ole toivotulla tasolla. Energian jakelija mittaa kulutukset laskutusta varten ja tämä tieto on asiakkaan käytettävissä laskun välityksellä. Tuntitason mittaustietoja ei välttämättä saa käyttöön laisinkaan, vaikka niiden avulla voitaisiin saada kiinni energiaa tuhlaavia kokonaisuuksia.

Nykyiseen toimintatapaan haluttaisiin muutos niin, että kerran luetut tiedot olisivat kaikkien asianosaisten käytettävissä. Näin voitaisiin välttyä monimutkaisilta ja virheille alttiilta luentaratkaisuilta.

Teknisiä ratkaisumahdollisuuksia on monia, mutta se lienee selvää, että ongelma ei ole tekninen. On olemassa eri standardeja, jotka omilla tavoillaan pystyvät ratkaisemaan pulman. Kysymys on lähinnä siitä, pystytäänkö sopimaan käytännön tavoista yhteisymmärryksessä.

Tavoite

Kehitysteeman tavoitteena on saada aikaan yleisen tason toiminnallinen määrittely energiankulutustiedon tallentamiseksi sellaiseen paikkaan, jossa se on eri osapuolten käytettävissä heille kullekin kuuluvin käyttöoikeuksin.

Vaatimusmäärittelyä (yleisellä, toiminnallisella tasolla)

== Foorumit, tutkimukset ja linkit==

Foorumit

Tutkimukset

Tutkimuksia:

Kulutusmittauksiin liittyviä direktiivejä

Directive 2006/32/EC on energy end-use efficiency and energy services, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_114/l_11420060427en00640085.pdf

Directive 2004/22/EC on measuring instruments, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2004/l_135/l_13520040430en00010080.pdf

Directive 2002/91/EC on on the energy performance of buildings, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/l_001/l_00120030104en00650071.pdf Linkit ovat englanniksi, mutta suomenkieliset versiot fi ovat tietysti saatavissa samasta paikasta.

Yksittäisen kuluttajan tai kotitalouden kulutusmittaustietojen saatavuudessa ja käytössä on noudatettava henkilötietolakia (523/1999). Rekisteröidyllä on mm. tarkastusoikeus kaikkeen hänestä kerättyyn tietoon.

Hyvä yhteenveto energiamittaustiedon omistuksesta ja käyttömahdollisuuksista löytyy sivulta VTT:n eCertification Tapahtumat. Muiden aineistojen lisäksi siellä on aiheeseen liittyvä aiheisto "Arto Rajala, KTM, Energiamittaustiedon omistus ja käyttömahdollisuudet".

baffjr: Kehitysteema (last edited 2007-12-02 11:21:19 by JuhaniHyvarinen)